Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Det er muligt at tilføje et billede af patienten på patientens stamkort. Vælger man imidlertid ikke, at benytte denne funktion, tilføjer VNM pr automatik et piktogram ud fra den angivne art.