Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


For at kunne anvende VNM optimalt, er det nødvendigt at forstå lidt af den funktionelle baggrund for systemet.
VNM er et journaliserings- og takseringssystem byggende på problem/behandlingsforslag.
Det man journaliserer og takserer på, er et par bestående af en klient og en patient.
Sidstnævnte baserer sig på det forhold, at en klient kan have flere patienter ligesom en patient kan være tilknyttet flere klienter.

  • No labels