Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

'Låst til dyrlæge' ikonet er nu ændret således, at det kun fremkommer med en hængelås, så længe at aftalen ligger under bestilt. Så snart aftalen bliver placeret i en anden status, ændrer hængelåsen sig til initialerne på dén, som aftalen er låst til.