Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

Det er muligt at tilføje et billede af patienten på patientens stamkort. Vælger man imidlertid ikke, at benytte denne funktion, tilføjer VNM pr automatik et piktogram ud fra den angivne art.