Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

VNM er opbygget med en række hoved menupunkter, som dækker over alle funktionaliteter i systemet.
Dette afsnit vil slavisk gennemgå disse menupunkter og deres undermenupunkter.