Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


For at kunne anvende VNM optimalt, er det nødvendigt at forstå lidt af den funktionelle baggrund for systemet.
VNM er et journaliserings- og takseringssystem byggende på problem/behandlingsforslag.
Det man journaliserer og takserer på, er et par bestående af en klient og en patient.
Sidstnævnte baserer sig på det forhold, at en klient kan have flere patienter ligesom en patient kan være tilknyttet flere klienter.