Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

Image Modified

 

 

VetNet-Management er et komplet journaliseringssystem, som er bygget til at understøtte alle de funktionelle behov, som en nutidig praksis/klinik har brug for - uanset størrelse og fokusområde.
Det sammenfatter journalisering, taksering og bogføring og af samme årsag, er VetNet-Management et dybt og omfattende system.

Den egentlige fortrolighed med systemet, kommer gennem anvendelsen og rutinen.

Her under kan du finde tips og trick, til hvordan du undnytter programmets nye funktioner

 

 


 

Recently updated articles

Recently Updated
hideHeadingtrue
themesocial
typespage,blogpost