Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

VNM er opbygget med en række hoved menupunkter, som dækker over alle funktionaliteter i systemet.
Dette afsnit vil slavisk gennemgå disse menupunkter og deres undermenupunkter.

  • No labels